.

.

.

.

.

La figura del notari està profundament arrelada a la història jurídica del Principat d’Andorra, atès que es remunta al pariatge de l’any 1288.

Contacta
Notario_Isidre_bartumeu_andorra

El notari

Isidre Bartumeu Martínez

Nascut a Andorra la Vella, Principat d’Andorra, el dia 31 de desembre de 1963

01.

Formació acadèmica

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (UB). En la mateixa universitat va cursar els estudis de Doctorat en Dret Constitucional i Ciència Política.

02.

Experiència professional i càrrecs institucionals

L’any 1992, en el decurs del procés constituent andorrà, va ser nomenat Secretari de Sindicatura (Presidència del parlament andorrà) on va coordinar les tasques de la presidència del parlament andorrà, participant en la redacció del text de la Constitució del Principat d’Andorra.

 • Entre els anys 1994 i 1998 va ser secretari general del Tribunal Constitucional d’Andorra.
 • Des de l’any 1998 exerceix com a notari al Principat d’Andorra.

03.

Experiència docent

D’ençà l’any 2015, ha coordinat diversos cursos amb relació al nou dret successori andorrà a la Universitat d’Andorra, havent impartit, periòdicament, com a professor col·laborador, classes de dret públic i de dret privat en l’esmentada Universitat.

04.

Llibres i publicacions

“Dret de successions”, 2ª edició. Fundació Julià Reig. Col·lecció Fonaments de dret privat andorrà, volum 1. Andorra (2018). (Coautor).

 • “La nova regulació de la successió per causa de mort al Principat d’Andorra; Llei 46/2014, del 18 de desembre, de la successió per causa de mort”. Barcelona (Espanya) (2016). Revista Jurídica de Catalunya, Editorial Aranzadi. (Autor).
 • “Introducció al sistema constitucional del Principat d’Andorra” Fundació Julià Reig. Andorra (2010). (Autor).
 • “Empresa familiar i successió en l’ordenament jurídic d’Andorra”. Empresa Familiar Andorra. Andorra (2008). (Autor).
 • “Perspectives del dret successori a Europa”. Editorial Marcial Pons. Madrid (Espanya) (2007). (Coautor).
 • “François Luchaire, un républicain au service de la République ”. Publications de la Sorbonne. Paris (França) (2005). (Coautor).
 • “Legislació i jurisprudència constitucional del Principat d’Andorra”. Fundació Julià Reig. Andorra (2003). (Autor).
 • “L’economia andorrana en el canvi de segle”. Fundació Julià Reig. Andorra (2001). (Coautor).
 • “Tratado del Derecho de sucesiones vigente en España y Andorra (Con alertas fiscales)” Thomson Reuters Aranzadi (2020).
 • “La Persona Jurídica en el Dret Andorrà” Joan Manel Abril Campoy (2020) (Coordinador).
Llegir

05.

Participació en la redacció de projectes i proposicions de llei

Ha participat en la redacció de diverses lleis del Principat d’Andorra. En una primera fase, va col·laborar en la redacció d’un conjunt de normes que van desplegar la constitució andorrana, concretament:

 • Llei qualificada del Tribunal Constitucional (1993).
 • Llei qualificada de règim electoral i del referèndum (1993).
 • Reglament del Consell General (1993).
 • Llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns (1993).
 • Llei Qualificada del Matrimoni (1995).
 • Llei qualificada reguladora de l’activitat de l’Estat en matèria de Tractats (1996).
 • Llei qualificada de modificació de la Llei qualificada del Tribunal Constitucional (1999).

Posteriorment, ha col·laborat en la redacció d’un conjunt de lleis que regulen, principalment, institucions del privat andorrà, especialment en l’àmbit del dret de successions i del dret de família, tals com:

 • Llei qualificada d’associacions (2000).
 • Llei de fundacions (2008).
 • Llei de modificació de la Llei d’inversions estrangeres al Principat d’Andorra (2008).
 • Llei 34/2014, del 27 de novembre, qualificada de les unions civils i de modificació de la llei qualificada del matrimoni, del 30 de juny de 1995. (2014)
 • Llei 46/2014, del 18 de desembre, de la successió per causa de mort (2014).

Des de fa més de deu anys impulsa, des de diversos àmbits, la codificació del dret privat andorrà. Havent coordinat i participat en els treballs de redacció de la llei 46/2014, del 18 de desembre, de la successió per causa de mort i havent coordinat i participat també en els treballs de redacció de la proposició de llei qualificada de la persona i de la família; proposició de llei que pròximament entrarà a tràmit parlamentari.

06.

Informació Addicional

Des de març de 2013, és membre corresponent de l’Institut d’Estudis Catalans, integrat en la secció de Filosofia i Ciències Socials.

 • Membre del Consell editor de la Col·lecció jurídica “Set Claus”, des de l’any 1995 adscrit a Premsa Andorrana S.A. i Edicions del Diari d’Andorra.
 • Ha realitzat diverses col·laboracions periodístiques al Diari d’Andorra i a La Vanguardia.
Contacta

Professionals de gran experiència t’ofereixen un servei professionalitzat i individualitzat, amb la confiança de comptar amb un assessorament imparcial i objectiu.

La notaria

Es tracta d’una Notaria consolidada i moderna que presta una atenció personalitzada a les persones, a les empreses i als despatxos professionals i ofereix els serveis amb rapidesa i qualitat.
A la nostra Notaria, amb una gran experiència, trobarà un complet servei professionalitzat i individualitzat, amb la confiança de comptar amb un assessorament imparcial i objectiu.

Organització

La Notaria disposa de personal habilitat per a atendre les persones, amb amabilitat i expertesa, en diversos idiomes i està integrada per:

Oficials

Fco. Javier Escribano Poveda
x.escribano@notariabartumeu.com

Marta Moya Armengou
m.moya@notariabartumeu.com

Manel García Caballero
m.garcia@notariabartumeu.com

Pilar Bello Bermejo
p.bello@notariabartumeu.com

Joan Quimesó Grau
j.quimeso@notariabartumeu.com

Còpies

Josep Maria Vergés Puig
j.verges@notariabartumeu.com

Comptabilitat

Françoise Lesne
f.lesne@notariabartumeu.com

Carlos Cuenca González
c.cuenca@notariabartumeu.com

Administració

Administració + RH

Jennifer Abian
j.abian@notariabartumeu.com

Margarida Faus Marín
m.faus@notariabartumeu.com

Contacta

Si desitja més informació o ens vol formular una consulta, ompli el següent formulari i ens posarem en contacte amb vostè tan aviat com sigui possible.

Telf: +376 801 000  Situació

  La Notaria està ubicada en un edifici i en un despatx adaptats adequadament per a l’accés i desplaçaments de persones amb mobilitat reduïda. D’altra banda, la Notaria està situada en una zona d’Andorra la Vella en la qual hi ha diversos aparcaments públics molt propers.

  NB-markerCarrer Prat de la Creu 36, 2ª planta
  AD500 Andorra la Vella-Principat d’Andorra

  Horaris

  De dilluns a dijous
  De 09:00 h a 13:00 h
  De 15:00 h a 19:00 h

  Divendres
  De 09:00 h a 14:00 h
  De 15:00 h a 18:00 h

  Divendres de Juny a Agost
  De 09:00 h a 15:00 h

  For privacy reasons Google Maps needs your permission to be loaded. For more details, please see our Política de privacitat.
  I Accept