Actes, legitimacions, poders i inversions estrangeres

Contacta

Actes i legitimacions

Actes i legimitacions

Com a documents públics en virtut del qual el notari redacta els fets vistos o percebuts pels seus sentits respecte de fets o circumstàncies concretes.

Les actes poden ser de presència, de referència, de notorietat o de protocol·lització, com també de dipòsit.

Les legitimacions es refereixen a testimonis, com ara la compulsa de documents o legitimacions de signatures.

Poders

Poders

Els poders són les autoritzacions, realitzades pel poderdant, a altres persones, apoderats, per a realitzar negocis jurídics o gestions, de manera que es tracta de la representació voluntària i una persona actua en nom i per compte d’una altra en determinats actes o contractes. Els poders poden ser: especials, generals o per a plets, com també, poden ser preventius per al cas que tingui modificada la capacitat d’obrar.

El notariat i la professió
Inversions estrangeres

Inversions estrangeres

Inversions estrangeres

La Notaria presta l’assessorament, en relació amb els tràmits administratius necessaris per a les inversions estrangeres al Principat d’Andorra i les adquisicions, per qualsevol títol, de béns i drets situats al Principat, de manera que puguin ser autoritzades per l’autoritat competent, tenint en compte les clàusules de salvaguarda sobre les inversions estrangeres efectuades per persones residents, domiciliades o, en el cas de persones jurídiques, nacionals d’algun dels països considerats no cooperatius en matèria de blanqueig de diners i de finançament del terrorisme, de conformitat amb la regulació actualment vigent pel Decret legislatiu del 5-9-2018, de publicació del text refós de la llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra i legislació concordant.

La Notaria presta l’assessorament, en relació als tràmits administratius necessaris per a les inversions estrangeres al Principat d’Andorra i les adquisicions, per qualsevol títol, de béns situats al Principat.

Contacta

Si desitja més informació o ens vol formular una consulta, ompli el següent formulari i ens posarem en contacte amb vostè tan aviat com sigui possible.

Telf: +376 801 000  Situació

  La Notaria està ubicada en un edifici i en un despatx adaptats adequadament per a l’accés i desplaçaments de persones amb mobilitat reduïda. D’altra banda, la Notaria està situada en una zona d’Andorra la Vella en la qual hi ha diversos aparcaments públics molt propers.

  NB-markerCarrer Prat de la Creu 36, 2ª planta
  AD500 Andorra la Vella-Principat d’Andorra

  Horaris

  De dilluns a dijous
  De 09:00 h a 13:00 h
  De 15:00 h a 19:00 h

  Divendres
  De 09:00 h a 14:00 h
  De 15:00 h a 18:00 h

  Divendres de Juny a Agost
  De 09:00 h a 15:00 h

  For privacy reasons Google Maps needs your permission to be loaded. For more details, please see our Política de privacitat.
  I Accept
  Print Friendly, PDF & Email